Spørgsmål om RKI

Oftest stillede spørgsmål om RKI

Du skal have modtaget mindst tre skriftlige rykkere, hvor du i den sidste af disse skal være blevet advaret om at du bliver indberettet til RKI hvis du ikke betaler. Du skal skylde mere end 200 kr. væk – og du må ikke have erklæret dig uenig i at skylde pengene. Din bank, forsikringsselskab eller realkreditinstitut må dog først indberette hvis sagen har været behandlet i fogedretten (eller i en civil retssag).

Hvad er RKI og hvorfor står jeg i RKI?

RKI er et centraliseret register der samler alle dårlige betalere i et samlet register hvor både det offentlige og private firmaer kan se om deres potentielle kunder er registret som dårlige betalere. læs mere her på hvad er RKI.

Hvornår kan en kreditor registrere mig i RKI?

For at et firma kan registrere dig i RKI kræver det følgende.

  • Hvis du som skyldner har anderkendt at du skylder penge.
  • At du har fået 3 rykkere hvor du i den sidste rykker bliver informeret om en forestående RKI registrering.
  • Det kræver også at kreditor er abonnent hos Experian. (hvis de ikke er medlem bliver du registreret i det lukkede register)
  • Det kræves også at du som skyldner ikke har bestridt gælden og denne udgør mindst 200kr

Kan jeg stadig låne trods en RKI registrering?

Du kan stadig låne selvom du er blevet registret som dårlig betaler. Du kan læse mere her om lån trods RKI. De lån der tilbydes til RKI registranter er de såkaldte kautionist lån. Det betyder at du skal have en der er en slags “medansøger”

Får jeg besked om min registrering? 
Du vil altid modtage et brev om at du er blevet registreret i RKI og med besked om hvem der har indberettet dig. Du får ingen besked om når du bliver slettet i RKI, men må selv søge oplysningerne.

Hvor gammel skal man være for at blive registreret i RKI.

Du kan først blive registret i RKI når du er myndig og 18 år gammel.

Jeg har fået en rykker fra et inkassofirma kan de registrere mig i RKI.

Der er 2 måder hvorpå du kan blive registreret i RKI. Enten skal du anderkende at du skylder pengene og evt lave en afdragsordning eller også skal der være faldet en dom. Hvis et firma truer dig med registrering i RKI kræver det at de er medlem af Experian. Hvis de ikke er medlem vil det være ulovligt at true med registrering i RKI.

Hvem kan se at jeg er registreret i RKI?

Alle firmaer og offentlige myndigheder der har abonnement hos RKI kan søge oplysninger om dig. Husk at der både er et åbent RKI register og et lukket RKI register.

Jeg kan ikke betale – hvem skal jeg kontakte? 
Du skal altid kontakte dem der har indberettet dig. Det er kun hvis du er uenig i registreringen at du kan kontakte RKI direkte med en indsigelse.

Jeg har betalt min gæld – hvornår bliver jeg slettet fra RKI?Så snart RKI får besked fra din kreditkort at gælden er betalt slettes du øjeblikkeligt fra RKI databasen.

Hvor længe står jeg i RKI? 
Hvis du ikke betaler din RKI gæld står du i RKI i max. 5 år. Herefter bliver du slettet, også selvom du ikke har betalt den fulde gæld.

Kan et firma registrere mig i RKI igen, for den samme gæld?
Nej – du kan kun registreres én gang i RKI for den samme gæld. Når de 5 år er gået kan du altså ikke blive registreret på ny.

RKI lukket register hvad er det?

Det lukkede RKI register er det register hvor du står hvis du er blevet registreret for under 1000 kroner.

RKI åbent register